Nõuded saadetavale pakendile

Ärge jätke tähelepanuta pakendamise nõudeid, see aitab meil oma tööd paremini teha ja tagab kauba ilma kahjustusteta tarnimise.

  • Üle 30 kg kaaluvad pakid tuleb asetada kaubaalusele
  • Kõik saadetised peavad olema pakitud vastavasse pakendisse (lainepapist või puidust kasti, paberümbrikusse, plastümbrikusse / kotti, lainepapist kesta).
  • Transportimise käigus pakendamata saadetistele tekitatud võimalike kahjustuste eest (näiteks, kriimud ja määrdumised) vastutab saatja.
  • Vastav pakend on pakend, mis kaitseb selle sees olevat kaupa või väärtesemeid, samuti kaitseb ümbritsevat keskkonda pakendi sisu eest või selle poolt võimaliku tekitava ohu eest.
  • Pakend peab olema piisavalt tugev, et seda tõstes sisu ei kukuks välja. Saadetis peab vastama pakendi kandevõimele.
  • Pakend peab mahutama kogu saadetise. Pakendil on keelatud liigsed kumerused ja nurgad ning avatud ääred. Pakendmaterjal peab transportimisel tagama saadetise täieliku ja kahjustamata säilivuse — liiga suured ning lõpuni täitmata kastid võivad muljuda, ülekoormatud rebeneda.
  • Pakendi vastupidavus peab vastama transportimise viisile ja kestvusele. Kõige sobilikumad pakendid on varasemalt kasutamata pappkastid ja kaitseümbrikud. Pakend peab alati olema korralikult kinniteibitud või -seotud.
  • Alusele asetatud pakendid peavad olema vastupidavad, et vältida deformeerumist ja libisemist. Selleks kasutage piisavas koguses polüetüleenkilet.
  • Saadetis peab pakendis olema liikumatu — tühjust võib täita polüstürooli, saepuru, laastude, vati, paberiga. Tühjuse täitmata jätmisel saadetis võib hakata liikuma, hõõrduda pakendi seinte ja teineteise vastu (kui üks pakend sisaldab mitut eset), mille tulemuseks on tõenäoliselt kauba purunemine või riknemine. Sees olevad esemed pakendi seinu suruda ei või.
  • Kui saadate paakides või erimahutites vedelikke, veenduge, et mahuti kaaned on kaitstud, s. t., et neid saab lahti keerata alles pärast kaitsme eemaldamist