Keelatud veosed

Allpool on toodud esemed, mida meie kullerfirma ei tohi vedada!

 • relvad ja relvaosad
 • laskemoon ja selle osad
 • pisar- ja närvigaasiga balloonid
 • lõhkeained, kergsüttivad ja ohtlikud ained
 • bioloogilised nakkusohtlikud ained
 • narkootilised ja psühhotroopsed ained ning neid sisaldavad ravimid
 • täisveri ja selle komponendid
 • happed
 • liitiumpatareid ja akud
 • kiiresti riknevad toiduained
 • elusorganismid, loomad, linnud, kalad, putukad, välja arvatud siidiussid, mesilased ja kaanid
 • mürktaimed
 • esemed, mis võivad ohustada saadetise saajat, postitöötajaid, määrida või rikkuda teisi saadetisi, transpordivahendeid või muud vara
 • sündsusetu või kõlblusvastase sisuga esemed või trükised
 • raha
 • kolmandate isikute (mitte saatja ja saaja) või nendega elavate isikute omavaheline kirjavahetus
 • jooksev isiklik kirjavahetus saatja ja saaja vahel
 • esemed, mille sissevedu on keelatud või piiratud sihtriigi õigusaktidega